Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

mensen aan tafel

Handtekeningen gezet

Namens de partijen hebben de onderhandelaars Sjaak van den Berg (NZLokaal), Michael van Dormolen (VVD), Theo Alkemade (CDA) en Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord.

mensen aan tafel

College van burgemeester en wethouders

De vier wethouders werden al eerder bekend: Sjaak van den Berg (NZLokaal), Roberto ter Hark (VVD), Henri de Jong (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk). Zij worden op 2 januari 2019 officieel geïnstalleerd.

Bouwen aan een mooie nieuwe gemeente 

NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk zijn zeer enthousiast over het coalitieakkoord. De partijen willen vanaf 2 januari 2019 met iedereen bouwen aan een mooie nieuwe gemeente.