Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

De locaties waar de containers geplaatst worden zijn bekend. Dit is gepubliceerd met een aanwijzingsbesluit.

Besluit ligt ter inzage

Tevens ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van woensdag 5 december 2018 tot en met dinsdag 15 januari 2019. Het besluit en de stukken zijn in deze periode elke werkdag in te zien bij de receptie op het gemeentehuis van Noordwijk.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.