Ondanks alles veel bereikt in 100 dagen

Direct na de start van het college, iets meer dan 100 dagen geleden, startte het 100 dagen programma. Begin april liep deze periode af. Ondanks alle fusiedrukte, het opbouwen van een nieuwe organisatie en een ingrijpende verbouwing zette de nieuwe gemeente in op het behalen van praktische resultaten.

Gemeente verbindt zich met de kernen

Meteen bij de start van de gemeente Noordwijk heeft het nieuwe college ervoor gekozen om zich op een positieve manier te verbinden met de Noordwijkse samenleving. Met de kernen. Het motto daarbij is: in de kern draait het om jou. Het gemeentebestuur is praktisch aan de slag gegaan met herkenbare vraagstukken.

Actieprogramma zorgt voor voortgang

Een van de middelen die werd ingezet: het 100 dagen programma. Een echt actieprogramma. Dinsdag 9 april 2019 werd het 100 dagen programma afgesloten. Het college heeft inmiddels de rapportage besproken en ermee ingestemd. Bekijk de mooie infographic. 

overzicht infographic
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Tekst infographic

Het nieuwe Noordwijk 100 dagen van start

Aanpak gemeente

De gemeentes Noordwijk en Noordwijkerhout zijn per 1 januari 2019 één gemeente geworden. De nieuwe gemeente heeft de eerste 100 dagen hard gewerkt aan de nieuwe organisatie. Het goed helpen van de Noordwijker staat daarin centraal. De nieuwe gemeente is nog volop in ontwikkeling. Ondanks alles is zij goed van start gegaan. Dit zijn de cijfers van onze loketten uit de eerste 100 dagen van Gemeente Noordwijk.

We hebben

 • 21 huwelijken gehad
 • 168 rijbewijzen en ID-kaarten thuisbezorgd
 • 3076 rijbewijzen, reisdocumenten enVOG's uitgegeven 
 • Verbeterdebuurt App
  • 455 meldingen uit Noordwijk
  • 28 meldingen uit De Zilk
  • 239 meldingen uit Noordwijkerhout
 • Bezoeken op afspraak lokaal loket:
  • Noordwijk 423
  • Noordwijkerhout 495
 • Bezoekers Wmo adviescentrum/lokaal loket 814
 • 240 werkplekken gemoderniseerd
 • 11.772 telefoontjes naar het algemene nummer afgehandeld
 • 296 aanmeldingen Digipanel Noordwijk ontvangen
 • AED's in buurten geplaatst

100 dagen die duurden tot begin april 2019

Grote en kleine resultaten

Tijdens de actieperiode zette gemeente Noordwijk 21 kleine en grote resultaten neer. Bovenop de werkzaamheden van alle dag, de verbouwing en het bouwen aan de nieuwe organisatie. In aantallen:

 • 10 concrete resultaten waar de samenleving direct profijt van heeft.
 • op 6 prominente dossiers een belangrijke en betekenisvolle stap, die de basis biedt voor succesvol vervolg.
 • 5 interne projectresultaten die de gemeentelijke organisatie verder brengt op weg naar een moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

In Wat hebben we bereikt in 100 dagen? staan de resultaten beschreven

Op naar een collegeagenda

Het college werkt gestaag verder aan verdere realisatie van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft het college aangekondigd te werken aan een collegeagenda. Een document bedoeld voor alle betrokken partners: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, medewerkers en raadsleden. Het college verwacht deze agenda eind mei te presenteren. Aan de gemeenteraad en de samenleving. Het nodigt opnieuw uit om samen te werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven.

Nog een paar 100 dagen resultaten

Deze resultaten geven goed aan welke acties er onder het 100 dagen programma vielen: