Omleidingsroute Beeklaan

Op de Beeklaan in Noordwijk vinden wegwerkzaamheden plaats. Daarom heeft de gemeente borden geplaatst met een omleidingsroute. Gebleken is, dat het Vinkeveld overlast ondervindt van veel sluipverkeer.

Extra borden Vinkeveld en omgeving 30 kilometer per uur en matig uw snelheidAanvullende maatregelen

De gemeente neemt daarom de volgende maatregelen:

  • Het verkeerslicht op de kruising Gooweg/Van de Mortelstraat (ter hoogte van de begraafplaats) staat voor doorgaand verkeer langer op groen. Om het verkeer in en uit het dorp sneller doorgang te bieden.
  • Er worden extra borden (18) geplaatst in het Vinkeveld en omgeving. Om verkeersdeelnemers te wijzen op de maximum snelheid van 30 kilometer per uur. En met het verzoek 'Matig uw snelheid'.

Verzoek om de omleidingsroute te volgen

Inwoners wordt verzocht de omleidingsroute te volgen, tenzij zij het Vinkeveld als bestemming hebben.