Omgevingsplan Bavo-terrein onherroepelijk

Bij de Raad van State liep een beroep tegen het Omgevingsplan van het Bavo-terrein in Noordwijkerhout. Dit beroep is ingetrokken. Hierdoor is het Omgevingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de bouwvergunningen worden aangevraagd.

Nieuwe woonwijk

Op het terrein komt een nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’met maximaal 700 woningen. 30% hiervan wordt sociale woningbouw. Ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe wil in april 2020 beginnen met de bouw van de woningen. Dit gebeurt in fases. 

Start

De 1e fase betreft 112 woningen, waarvan ten minste 30 sociale huurwoningen. Op 7 september start de verkoop. Zie voor meer informatie de website van de ontwikkelaar: www.landgoedindenhoute.nl.