Offem Zuid. Wijk met ecologische zone

Langzaamaan zien we wat een mooie wijk Offem Zuid wordt. Net zo indrukwekkend is de nieuwe ecologische verbinding die er gaat komen. Geen wijkparkje maar een belangrijke groene schakel vol gevarieerde Hollandse natuur. En dat vlakbij huis.

Verbinden

Bij de eerste plannen voor de wijk Offem Zuid werd een deel van het terrein bestemd als ecologische verbinding. Een nieuw stukje groen dat de verbinding legt tussen grotere natuurgebieden in Noordwijk: de Noordduinen – Landgoed leeuwenhorst – Landgoed de Offem – Coepelduynen. Door die plekken te verbinden kunnen dieren veilig rondtrekken, naar eten zoeken, broeden en bevorder je variatie van soorten. 

 Exclusief ontwerp voor de natuur

Die verbindingen zijn hard nodig in de drukke en volle Randstad. In het bestemmingsplan voor Offem Zuid werd een stuk grond uitdrukkelijk voor natuur bestemd. Daar mag dus niets anders. Mede op grond van de bestemmingsplanregels is er hard gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe ecologische verbinding. DNatuur heeft samen met ingenieursbureau Rodewijk voor deze ‘ecozone Offem Zuid’ een schetsontwerp uitgewerkt, Het werd door het college medio mei naar de raad gestuurd. 

Ecologische kenmerken

Het groen, de waterpartijen en inrichting van de verbindingszone moeten aan veel eisen voldoen. We noemen een paar van die bijzondere ecologische kenmerken:

  • veel variatie in structuren en planten/struiken/boomsoorten. Dit leidt tot een groter aantal leefgebieden voor verschillende diersoorten
  • een zo volledig mogelijke biotoop-opbouw, dat wil zeggen dat tussen waterbodem en boomtoppen alle tussenbiotopen aanwezig zijn  
  • extra rustige, begroeide zones in het water, waar visbroed, maar ook insecten en amfibieën kunnen leven 
  • brede rustige zones waarin vogels en zoogdieren een rustige (tijdelijke) verblijfplaats vinden

Lees ook Ecozone Offem Zuid Eindconcept.