Noordwijkerhout in gesprek over Lokale Energie Strategie

Het dorpsgesprek in Noordwijkerhout over de Lokale Energie Strategie is op een andere datum dan eerder gecommuniceerd. Inwoners zijn maandag 11 april 2022 welkom in de Witte Kerk.

4 dorpsgesprekken in april 2022

De gemeente nodigt in april 2022 alle inwoners uit voor zo’n gesprek. Ze worden in elk dorp gehouden. Noordwijkerhout bijt het spits af. De gesprekken gaan over een Noordwijk ná aardgas. En vooral: hoe we daar met elkaar komen en wat we op ons pad tegenkomen. Wat doe je zelf? Wat doet de markt? Hoe sta je tegenover zonne-energie, windturbines, aardwarme?

Veel voorbereid

Dat gesprek is nodig. Zoals iedereen weet: ook onze gemeente moet in actie komen om de opwarming van de aarde af te remmen. Gelukkig is er al veel voorbereid. Regionaal is de Regionale Energiestrategie bepaald. 

Nu de inwoners

De gemeenteraad heeft al de Transitievisie Warmte vastgesteld, alsmede de kaders voor de Lokale Energie Strategie. Het is nu de hoogste tijd om in gesprek te gaan met de inwoners van de dorpen over de Lokale Energie Strategie. Om de inhoud ervan concreet te maken. 

Gesprek mondt uit in advies

Het gesprek zal uitmonden in een gedegen advies aan de nieuwe gemeenteraad, op grond waarvan de gemeenteraad de Lokale Energie Strategie zal opstellen. Dan is onze eigen Noordwijkse Energie Strategie klaar. En hebben we een leidraad voor de toekomst zonder aardgas.  

Iedereen is welkom om mee te praten

Dit zijn de data, de locaties en de tijden. 

Noordwijkerhout

Maandag 11 april 2022, De Witte Kerk van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk

Dinsdag 19 april 2022, locatie  De Duinpan, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen

Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude Jeroenskerk, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee

Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Verder lezen