Noordwijk richt Cultuurraad op

Voor de nieuw te vormen Cultuuraad zoekt gemeente Noordwijk 5 bestuursleden plus een voorzitter. Belangrijk doel van de Cultuurraad Noordwijk is adviseren over een samenhangend beleid voor kunst en cultuur in Noordwijk. Daarnaast is het een platform voor overleg over en weer van aangesloten culturele organisaties en gezelschappen. Zowel op amateur - als op professioneel niveau.

Rijk cultuurleven 

Vrouw voor schilderijSamen maken we Noordwijk en dat geldt zeker voor cultuur. Muziek, theater, dans, beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het versterkt de gemeenschapszin en draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Samenwerking,  afstemming, vernieuwing  en het zichtbaar maken van cultuur dragen hieraan bij.     

Behoefte

Bij de totstandkoming van de cultuurnota Cultuur in de Kern groeide bij de samenwerkende partners en de gemeente de behoefte aan vaste contactmomenten. Bijvoorbeeld om de uitvoering van de plannen te kunnen volgen en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen die cultuur raken. Zo ontstond het idee voor de cultuurraad. 

Breed netwerk

Leden van de cultuurraad hebben vanzelfsprekend een hart voor kunst en cultuur. Ze onderhouden een breed netwerk in het cultuurveld. Ook denken ze onafhankelijk en kritisch mee over de gewenste richting. Zodat iedere Noordwijker daadwerkelijk kan ervaren dat culturele rijkdom mooie dingen oplevert: ontmoetingen, levendigheid en aantrekkingskracht.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen de volledige vacaturetekst lezen. Of lees meer over het beleid op het gebied van cultuur en download de nota Cultuur in de Kern, cultuurnota gemeente Noordwijk 2022-2025.

Begeleiding 

BMC Cultuur en Erfgoed verzorgt de begeleiding van de Cultuurraad Noordwijk.

Voor meer informatie kun je bellen met Karin Kievit van BMC Advies - Cultuur en Erfgoed telefoon +31 (0)6 12 75 76 26. Belangstellenden kunnen hun CV en een korte motivatie uiterlijk 8 juni 2022 mailen