Noordwijk investeert in versterking van retail en horeca

Winkels en horeca. 2 belangrijke pijlers van de lokale economie in onze gemeente. Hoe versterken gemeente en ondernemers de horeca en winkels? Hoe houden ze met elkaar deze aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers? Dat staat in de nieuwe ‘Retail- en horecavisie 2021-2023’. Noordwijk wil 1,7 miljoen uitgeven om het versterkingsplan de komende 3 jaar te kunnen uitvoeren. De gemeenteraad heeft deze week ingestemd.

Retail- en horecavisie

Burgemeester en wethouders presenteerde in juni 2021 de nieuwe ‘Retail- en horecavisie 2021-2023’, gemaakt door de gemeente, ondernemers en eigenaren van gebouwen. De visie en het uitvoeringsplan helpen om de komende jaren de winkelcentra in de gemeente te houden. Bij de visie zit een overzicht van alle plannen die de partijen willen uitvoeren. De partijen hebben dezelfde ideeën over wat er met de huidige winkelcentra moet gebeuren. Zelfs aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Duidelijk ook voor ondernemers die zich willen vestigen. De visie geeft perspectief.  Dat is na een zware coronaperiode zeker iets waar de gemeente aan wil meehelpen. 

Wethouder Roberto ter Hark: Fantastisch dat de raad de retail- en horecavisie heeft aangenomen. Hij komt precies op tijd. Wij staan als gemeente en ondernemers voor uitdagingen. Door innovatie van het aanbod kunnen we leegstand en het afnemende voorzieningenaanbod tegengaan. Een mooie stap vooruit na de maanden van beperkingen door corona.

Trends en vernieuwingen

Om alle wensen goed in kaart te brengen zijn er gesprekken geweest met de lokale retail- en horecaondernemers. Zij kwamen met vernieuwende ideeën. De retail- en horecawereld is volop in beweging en hebben te maken met nieuwe trends en ontwikkelingen. Zij zijn belangrijk voor de positieve energie bij inwoners en bezoekers. Dit klinkt dan ook in de visie door.  

Wij zijn blij dat we samen het uitvoeringsplan hebben opgesteld. Er staan voorstellen in op het gebied van duurzaam ruimtegebruik, boodschappenaanbod, kwaliteitsverbetering, samenwerking, bereikbaarheid, veiligheid, verbinding en recreatie. En ook kijken we naar de kracht per winkelcentra. Zo werken we aan een geschikt aanbod voor iedereen, aldus wethouder Ter Hark.

Meer informatie

Lees meer over de 'Retail en horecavisie 2021-2023'.