Verdere uitwerking bestemmingsplan Offem Zuid

Grondeigenaar en ontwikkelaar Campri Vastgoed wil gaan bouwen in Offem Zuid. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan Offem Zuid uit 2013 verder worden uitgewerkt. Het gaat om het plandeel van Offem Zuid gelegen tussen de Beeklaan, Achterweg, Hogeweg en Offem Zuid 1e fase.

Uitwerkingsplan Offem Zuid tweede fase, deel A

De gemeente en de ontwikkelaar hebben voor dit deel een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan vormt de basis voor het uitwerkingsplan. In het uitwerkingsplan tweede fase deel A staat aangegeven waar water, groen, wegen en woningbouw is toegestaan. En aan welke regels de aannemers/bouwers zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de maximale hoogte van woningen.

De plannen bekijken

Het uitwerkingsplan is door het college vrijgeven voor inspraak. Dat betekent dat u de stukken kunt lezen en reactie erop kunt geven. De stukken liggen tussen 6 augustus en 17 september 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

Informatieavond

Begin september wordt een informatieavond georganiseerd. Hier worden de plannen toegelicht. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt.