Nieuwe textielcontainers in de gemeente

Meerlanden heeft nieuwe textielcontainers in de milieuparkjes geplaatst. De containers met de paarse band vervangen de witte textielcontainers.

Bovengrondse containers

Ook nu is er gekozen voor bovengrondse containers. Hierdoor blijft het textiel droger dan in een ondergrondse container. De kwaliteit blijft daardoor beter. Zo kunnen we meer textiel hergebruiken. Op de klep staat aangegeven wat wel en niet aangeboden kan worden. 

Vermindering CO2 uitstoot

Momenteel zamelt Noordwijk bijna 5 kilo textiel per persoon per jaar in. De gemeente streeft ernaar om dit gewicht samen met de inwoners de komende jaren verder te verhogen. Textiel produceren is namelijk een vervuilende activiteit en kost veel CO2. Door de kleding in te zamelen en her te gebruiken dragen we bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot.