Nieuwe projecten gezocht voor Noordwijks Sportakkoord

Voor het Noordwijks Sportakkoord van 2021 is het vanaf nu mogelijk om een aanvraag te doen voor uw vernieuwende idee voor een project, activiteit of aanpak.

De voorgeschiedenisSport illustraties

In 2018 hebben diverse organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg samen met de minister van Sport het Landelijk Nationaal Sportakkoord ondertekend. In 2019 is dit voortgezet door regionale of lokale invullingen van het Sportakkoord. Daar is in 2020 ook het Noordwijks Sportakkoord uit ontstaan. 

Mooie resultaten voor 1e projecten

Uit het Noordwijks Sportakkoord van 2020 zijn inmiddels de eerste projecten uitgevoerd en er zijn mooie resultaten behaald. Daarnaast is er ook ander goed nieuws: Ook in 2021 kan er een Noordwijks Sportakkoord samengesteld gaan worden! Er is budget beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid om de lokale sportakkoorden van 2020 een vervolg te geven. 

Het doel van het Noordwijks Sportakkoord is om de kracht van sport, cultuur, welzijn, onderwijs en gezondheid in de gemeente nog beter te benutten. Sport voor iedereen toegankelijk te maken. Maar ook om de sportwereld te versterken. Om dit te bereiken is samenwerking tussen diverse organisaties en disciplines van belang. Binnen het Noordwijks Sportakkoord van 2021 passen ideeën, activiteiten en projecten die betrekking hebben op de volgende thema’s: 

  • Inclusief sporten bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur 
  • Van jongs af aan vaardig in beweging
  • Corona

Aanvragen vanaf nu mogelijk

Voor het Noordwijks Sportakkoord van 2021 is het vanaf nu mogelijk om een aanvraag te doen voor uw vernieuwende idee voor een project, activiteit of aanpak/interventie. Belangrijk is dat de ideeën passen binnen de thema’s en daarnaast moeten aanvragen aan een paar voorwaarden voldoen.    

Aanvragen of meer weten?

Wilt u een project indienen? Of meer weten over de voorwaarden.?