Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er recent een ligplaats (nummer 17) vrijgekomen. Het betreft een ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal 7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.

Indienen aanvraag

Belangstellenden kunnen tot en met vrijdag 20 december 2019 één aanvraag voor een ligplaatsvergunning indienen. Voor meer informatie over de procedure, kosten en het aanvraagformulier kunt u terecht bij Team Vergunning, Toezicht en Handhaving via het algemene nummer of per e-mail gemeente@noordwijk.nl.

Toetsen aanvraag en voorwaarden

De aanvraag wordt getoetst aan de hiervoor op gestelde kaders. Deze zijn terug te vinden in:
•    Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk
•    Beleidsnota Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015