Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

In de Dinsdagse Watering (De Schie) is een ligplaats (nummer 26) vrijgekomen. Het gaat om een ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal 7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.

Indienen aanvraag

Belangstellenden kunnen tot en met dinsdag 19 februari 2019 een aanvraag voor een ligplaatsvergunning indienen. Voor meer informatie over de procedure, kosten en het aanvraagformulier kunt u terecht bij Team Vergunning, Toezicht en Handhaving via het algemene nummer of per e-mail gemeente@noordwijk.nl.