Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

Installatie raad in de kerk

Overhandiging ambtsketen

In de bomvolle kerk werd begonnen met een verhaal. Het verhaal van Northgo/Northeke. Een gebied dat in het verre verleden werd verdeeld en nu in 2019 bij de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout weer bij elkaar is gekomen als één gemeente. De oud-burgemeesters Jan Rijpstra (Noordwijk) en Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) overhandigden daarbij de nieuwe ambtsketen en hamer aan de nieuwe burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld.

Installatie raad in de kerk

Toespraak nieuwe burgemeester

Burgemeester Hermans-Vloedbeld bedankte de oud-burgemeesters in haar eerste toespraak. Zij gaf aan een waarnemend burgemeester te zijn met een missie.

“Noordwijk is een prachtige vitale gemeente met vier kernen,” aldus de burgemeester. Ook wees zij op de relevantie van een integere overheid om de samenleving te dienen. Samen bouwen aan deze nieuwe gemeente. Transparant en dichtbij onze gemeenschappen.

Installatie raad in de kerk

Beëdiging van 27 raadsleden en 4 wethouders

Vervolgens was het de beurt aan de nieuwe raadsleden. Zij legden in aanwezigheid van vrienden en familie hun eed of belofte af. Ook de nieuwe griffier Marië Fabbricotti en haar plaatsvervanger Jan Jaspers werden benoemd.

Installatie raad in de kerk

Sjaak van den Berg (NZLokaal), Roberto ter Hark (VVD), Henri de Jong (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) werden benoemd tot wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk. Met bloemen, een groepsfoto en een gezellige borrel kwam de historische bijeenkomst op een feestelijke wijze tot een einde.