Niet kappen. Nestje in de boom

De tuin doen. Bomen kappen. Stevig snoeien. Gemeente Noordwijk adviseert dat tussen half augustus en half februari uit te voeren. Dan houdt u als vanzelf rekening met nestjes, net uitgekomen eieren en kuikens die opgroeien.

vogels in nestjeZo simpel is het om mee te doen 

De vuistregel is simpel. Nestje in de boom?  Hoort u kuikentjes piepen? Dan niet kappen of snoeien. De gemeente houdt zich er al aan. De groenmedewerkers verstoren broedende vogels niet. Kuikens kunnen in alle rust opgroeien. Wat voor het openbare gemeentelijke groen geldt, kan natuurlijk ook gelden voor uw groen. Uw tuin. De gemeente adviseert uw boomkap en stevig snoeiwerk in de periode tussen half augustus en half februari uit te voeren. Doet u mee?

Altijd goed checken

Het broedseizoen loopt officieel ongeveer van 15 maart tot en met 15 juli. Tijdens het broedseizoen zijn vogelnesten beschermd totdat de eieren zijn uitgekomen en jongen zijn uitgevlogen. Nesten met eieren en jongen zijn ook buiten deze periode beschermd. Controleer dus goed of er een nest aanwezig is.

De ruimte om toch te kappen of te snoeien

Heeft u haast? Wilt u toch kappen of snoeien? Dat is niet verboden zolang er geen nesten in of vlakbij de boom vernield, beschadigd of verstoord worden. U doet er dus goed aan extra voorzichtig te zijn. Onbedoeld en ongemerkt kunnen nesten verstoord en verlaten worden en dan is het broedsel mislukt. Een ecoloog kan met u meedenken over de aanpak van het werk.

Soms jaarrond beschermd

Voor sommige vogels is hun nest zelfs het hele jaarrond beschermd. Ongeacht het feit of er eieren en jongen inzitten. Deze vogels zijn zo trouw aan hun nestplek dat zij elk jaar terugkomen naar hetzelfde nest. Zodoende zijn deze nesten dan ook het hele jaar door beschermd. Het beschadigen of vernielen van nesten is zelfs strafbaar. 

Altijd een kapvergunning nodig

Voor de kap heeft u een kapvergunning nodig en dient u de boom door een deskundige te laten controleren op broedende vogels in of vlakbij de boom. Het aanvragen van een kapvergunning start hier. In Noordwijk geldt in principe een herplantplicht bij het kappen van een boom.