NL Space Campus Noordwijk krijgt wind mee

In het nieuwe coalitie-akkoord staat dat Nederland ook de komende 4 jaar innovatieve ecosystemen als het ruimtevaartcluster bij ESA-ESTEC gaat versterken. Dat is goed nieuws voor Noordwijk. Hier bouwen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan een van de meest prestigieuze Hubs van Nederland: de NL Space Campus.

Ruimtevaartwethouder

Ruimtevaart. Het is een grote krent in de pap voor wie in Noordwijk wethouder is. Economie-wethouder Roberto ter Hark vindt het altijd mooi als hij zich mag voorstellen als wethouder ruimtevaart. Dat kan verder niemand in Nederland, grapt hij. Er is natuurlijk ook een andere kant. Dan hebben we het over welvaart, banen, een sterke economie en het benutten van kansen. Als ruimtevaartwethouder moet hij dan aan de bak.

De knip trekken

Het gemeentebestuur onderkent namelijk het belang van de ruimtevaartsector voor de locale, regionale en nationale economie. Daarin wordt geïnvesteerd. Ook door gemeente Noordwijk. De gemeente trok de knip voor de ontwikkeling van de NL Space Campus. Droeg bij aan de € 26 miljoen die daarvoor werd beschikbaar gesteld. Hier meer over de regiodeal

Lobbyen hoort erbij

Maar ook op andere vlakken heeft de wethouder geïnvesteerd. Met Max Hermans ging hij dit najaar bij de Tweede Kamer langs om het belang van ruimtevaart onder de aandacht te brengen. In het bijzonder de ruimtevaart in Noordwijk. Gewapend met een goed dossier. Het werkte. Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat leidde de lobby tot een aangenomen motie over het belang van campussen in NL, waarbij de NL Space Campus in Noordwijk als voorbeeld werd genoemd.  

Resultaat verankerd in regeerakkoord

Bij de presentatie van het coalitie-akkoord op woensdag 15 december 2021 bleek dat flink te hebben doorgewerkt. De daarin opgenomen tekst:  

We zetten koers naar een kenniseconomie waarbij we, in lijn met de Lissabondoelstelling, investeren in onderzoek en ontwikkeling. We versterken de basis van onze kennisinstellingen en innovatieve ecosystemen, zoals het ruimtevaartcluster bij ESTEC, en stimuleren ze om in de regio en internationaal samen te werken. We ondersteunen innovatieve ‘startups’ en ‘scale-ups’ en richten het missie gedreven innovatiebeleid op de drie grote transities: klimaat en energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de circulaire economie.

Innovatie voorop

Wethouder Roberto ter Hark is blij met het behaalde resultaat. Opnieuw is in een belangrijk document vastgelegd dat onze spacecampus  kan rekenen op de medewerking van de Rijksoverheid. ‘Versterken’ - Dat is een heel mooi startpunt waarvan de NL Space Campus Noordwijk ongetwijfeld profiteert. Het is tijd voor de volgende stap. Deze mooie zinssnede scherp krijgen en concreet maken.

Meer informatie