Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Mooi portret van burgemeester Wendy Verkleij

Burgemeester Wendy Verkleij pleit voor meer aandacht voor integriteit en weerbaarheid van het lokale bestuur, ook in de selectieprocedure voor kandidaat-volksvertegenwoordigers.

Politieke Ambtsdrager 

Integriteit en weerbaarheid van het lokale bestuur. Burgemeester Wendy Verkleij heeft beide op de agenda gezet. Dat is gezien. Ze werd over dit onderwerp geïnterviewd voor de rubriek ‘politieke ambtsdragers’ en de rubriek verscheen deze week op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Goed verhaal. Aanrader. Lees het webartikel