Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

Met mooie speeches, een lach en een traan werd afscheid genomen van een groot aantal raadsleden, wethouders en de burgemeester. Het einde van een tijdperk voor velen. 

Raadzaal met personen aan tafel

Koninklijke onderscheidingen

De raadsleden Carla Versteege-Wowijs en Jacques Elvader van PUUR Noordwijk kregen een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet. Beide personen hebben een lange staat van dienst en zitten al langer dan 12 jaar in de gemeenteraad. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla en Jacques

Erepenning voor burgemeester Rijpstra

Bij zijn afscheid kreeg burgemeester Jan Rijpstra een zilveren erepenning voor zijn grote verdiensten voor de gemeente. Deze werd samen met een oorkonde namens de gehele gemeenteraad aan hem overhandigd door de plaatsvervangend voorzitter, Taetske Visser Danser. De oprechtheid van de burgemeester werd daarbij benadrukt. “Een burgemeester Noordwijk waardig,” aldus mevrouw Visser Danser.

Uitreiking zilveren erepenning aan burgemeester