Minibos op schoolplein

Leerlingen leggen een minibos aan op het schoolplein van het Northgo College. Ze hebben zelf dit plan onderzocht, ingebracht en uitgewerkt. Begin maart 2021 gaan de eerste bomen en planten er in.

De toekomst begint nu

De concept-Omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is samengesteld door ruim 150 bewoners. Het afgelopen jaar hebben zij hard gewerkt aan hun eigen visies voor de toekomst van Noordwijk. Sommigen hebben al werk gemaakt van een eigen initiatief. Het Northgo College is aan de slag gegaan met een minibos. Een Tiny Forest. Want waarom wachten? De toekomst begint nu! 

Foto voorbereiden aanleg Tiny ForestGroot effect van een minibos

Hoe klein ze ook zijn, minibossen verbeteren de luchtkwaliteit, verhogen de biodiversiteit en dragen bij aan een betere waterberging. Ook draagt zo’n minibos bij aan het omlaag brengen van de temperatuur. Harry Mulder is docent Aardrijkskunde op het Northgo. Hij begeleidde het schoolinitiatief. “Het initiatief ontstond toen de school meedeed aan het opstellen van de toekomstvisie. Leerlingen uit 5 vwo hebben een aanbeveling gedaan in de omgevingsvisie van Noordwijk. De projectleiding was daar enthousiast over. 

Zelf aan de slag 

“Maar voor zoiets kan worden gerealiseerd in de gemeente, zijn we zo een aantal jaren verder. Daar hebben ze niet op gewacht. Vandaar dat 3 leerlingen uit 6 vwo hun profielwerkstuk hebben gehouden over een Tiny Forest op het schoolterrein van Northgo. Ze namen het initiatief en gingen met alles aan de slag. Ze hebben zelfs overlegd met de brandweer of het minibos geen brandgevaar zou opleveren. Hun project is af. Op 6 maart aanstaande gaan de bomen en planten erin. Uiteindelijk volgen de komende jaren meer schoolprojecten om het minibos op het plein uit te breiden tot een Tiny Forest van 70 m2”.

Een plek hebben 

Harry Mulder: “Vergroening en verduurzaming zijn belangrijke thema’s. Zeker voor een generatie waarvoor Greta Thunberg de zorgen over de toekomst indringend onder de aandacht brengt. Aan de andere kant is het meebouwen aan een omgevingsvisie leerzaam. Jonge mensen ervaren dat de visie geen papieren tijger is. Dat zij een plek en een stem in het proces hebben. Het is ook hun toekomst. Ze hebben ook een fijne ervaring met de gemeente. Groenadviseur Simon de Jong hielp mee hun minibos mogelijk te maken. Co-creatie met de gemeente bleek geen wassen neus.”

Het verhaal vertellen

“Wat belangrijk is dat het gelukt is. Dat alle scholieren en bezoekers van de school ons Tiny Forest zien. De verhalen kunnen verteld worden over het belang van minibossen en ook over het belang van het nemen van initiatief als het over je eigen toekomst gaat. Een toekomst waarin het belangrijk is om met kleine acties je te wapenen tegen oplopende temperaturen en je te verweren tegen de overlast van heftige regenbuien.” 

Mensen verbinden

Over het onderhoud zegt Harry Mulder: “Dat kan moeilijk lijken. Maar het kan ook juist mogelijkheden bieden. Leerlingen kunnen leren van de natuur. Ook kan het onderhoud ervan mensen binden, zoals de gemeente heeft ervaren in Noordwijkerhout, waar een buurt het onderhoud van een stukje groen op zich heeft genomen, juist omdat dat weer zorgt voor gezelligheid en binding.”

Groen, Klimaatbestendigheid en natuur

Groen, Klimaatbestendigheid en Natuur zijn belangrijke punten uit de omgevingsvisie. De visie is een uitnodiging aan iedereen om met initiatieven te komen. Eigenaren van grond die ook een minibos willen aanleggen, mogen zich door de gemeente uitgenodigd voelen om een plan in te dienen. Meer weten over de Omgevingsvisie, het traject met bewoners en andere ideeën voor de toekomst van Noordwijk? Kijk op de speciale website.

Een nieuw hoofdstuk in het ‘Woud der Verwachtingen’
Sfeerbeeld Tiny Forest