Meer veerkracht dankzij cursussen om gevolgen corona te verzachten

Het college van B&W van gemeente Noordwijk wil nog 2 jaar door met het aanbieden van cursussen voor de sociale en mentale gezondheid van inwoners. Vooral jongeren moeten kansen krijgen om hun veerkracht te vergroten. Zodat ze minder stress en negatieve gedachten hebben als gevolg van de coronacrisis.

Besluit raad volgend jaar

Cursisten MindfulnessDaarom moet het cursusaanbod aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor 12 tot 18 jarigen. Dit kan worden betaald uit de overgebleven coronagelden, schrijft het college aan de gemeenteraad. De raad neemt begin volgend jaar een besluit.  

Meer mentale problemen vooral bij meisjes 

Uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos blijkt dat vooral meisjes tussen de 12 en 18 sterk achteruit zijn gegaan in hun persoonlijke welbevinden. Mentale problemen onder scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen 4 jaar fors toegenomen. 

Aanbod vaak onbekend bij jongeren

Volgens wethouder Dennis Salman zijn er op school, via de jeugdgezondheidszorg en het welzijnswerk meerdere ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren. Het probleem is dat deze vaak niet bekend zijn bij deze groep. En dat zij zich er niet bewust van zijn dat ze eigenlijk wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Daardoor kunnen problemen die klein beginnen groot worden. Hier willen we als gemeente in samenwerking met het onderwijs iets aan doen.

Voor veel mensen een pittige tijd

De coronacrisis heeft er flink ingehakt en bij mensen van alle leeftijden sporen achter gelaten. Het zijn de meest kwetsbare groepen zoals chronisch zieken, mensen met een laag inkomen, eenzamen en ouderen, die de negatieve gevolgen van de coronacrisis het meest hebben gevoeld. 

Extraatje voor je welzijn

De gemeente heeft een aantal cursussen tegen lage kosten aangeboden om de effecten om de impact van de coronacrisis op het welzijn van inwoners te verzachten. Dit extraatje voor je welzijn - zoals het programma heet - bestaat uit een cursus Mindfulness, de app Kleur je leven, een cursus Vriendschapsvaardigheden en een hardlooptraining. Het doel van dit programma is om inwoners handvatten te geven om beter opgewassen te zijn bij spanning of tegenslag. 

Minder last van stress

Uit het deelnemersonderzoek dat naar de gemeenteraad gestuurd is, blijkt dat de deelnemers van de cursussen beter kunnen omgaan met tegenslagen in het leven en negatieve gedachten. 8 op de 10 deelnemers van het Extraatje voor je welzijn gaf aan dat de cursus of activiteit een positief effect heeft gehad op zijn/haar welzijn. Waarbij mindfulness op nummer 1 staat. Ook de deelnemers van mindfulness voor jongeren zijn positief. Zij laten weten beter om te kunnen gaan met stress en negatieve gedachten. Al kun je er beter een andere naam voor bedenken zo lieten jongeren onlangs weten in een gesprek dat zij hadden met burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Dennis Salman.  

Besluit in maart 2022

De gemeenteraad besluit begin 2023 of het jaarlijkse budget van € 115.000,- voor 2023 en 2024 ter beschikking wordt gesteld voor voortzetting. Dit budget is over van het steunpakket dat de Rijksoverheid aan gemeenten heeft gegeven vanwege de corona pandemie. Wethouder Salman: Het cursusaanbod is een uitstekende manier om de veerkracht en het geluk van onze inwoners te versterken. De gebruikers van het afgelopen jaar zijn erg positief en dat de noodzaak er is blijkt wel uit de onderzoeken.

Lees verder