Meer tijd om subsidie aan te vragen

Lopende subsidie. Nieuwe aanvraag. Eenmalige aanvraag. Gemeente Noordwijk geeft organisaties die subsidie moeten aanvragen voor het subsidiejaar 2021 meer tijd.

Signalen

De coronacrisis houdt iedereen bezig. De gemeente merkt dat daardoor niet iedere organisatie op dit moment in staat is om tijdig aan alle aanvraagvereisten te voldoen, zoals deze in de Algemene subsidieverordening zijn opgenomen. Het  college besloot deze week organisaties daarom  meer ruimte te geven om de aanvraag op orde te krijgen. 

Dit is besloten:

  • voor het aanvragen van een jaarlijkse (structurele) subsidie voor het subsidiejaar 2021 wordt aan iedere aanvrager op voorhand de mogelijkheid geboden om de aanvraag tot en met 31 juli 2020 in te dienen. Dit geldt zowel voor lopende subsidies als voor nieuwe aanvragen.
  • voor het aanvragen van een eenmalige subsidie (bijvoorbeeld een aanvullende subsidie of een subsidie voor een nieuwe activiteit) geldt géén jaarlijkse aanvraagtermijn. Houdt u er daarbij wel rekening mee dat u minstens 16 weken vóór de startdatum van uw activiteiten deze subsidie aanvraagt.

Toets

Iedere organisatie die activiteiten organiseert die bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen heeft de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen. De gemeente toetst die aanvraag. Wat er in de Algemene subsidieverordening  staat is daarbij belangrijk.