Meer spanningen bij gezinnen

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is opgelopen. Er is meer huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar is er een verband met corona? Dat verband is er niet blijkt uit de collegebeantwoording op schriftelijke vragen van het CDA.

Onveilig thuis door corona?

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is opgelopen. Is er een verband met corona? Het CDA heeft er schriftelijke vragen over gesteld: “Is er in deze periode sprake is van een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling?”

Niet veroorzaakt door corona

“De stijging wordt niet veroorzaakt door de coronacrisis. Wel speelt het coronavirus een rol bij bestaande casussen: er zijn meer spanningen bij gezinnen die al in beeld zijn, afspraken worden eerder afgezegd en omgangsregelingen niet altijd nageleefd”, aldus het college van burgemeester en wethouders op de vraag 

Een verwachte stijging

De oorzaak voor de stijging is niet helemaal duidelijk. Ten opzichte van 2019 is er voor de maanden januari tot en met april een stijging merkbaar in het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is echter net als de landelijke en regionale cijfers laten zien een reguliere te verwachte aantal stijgingen, bijvoorbeeld door aanscherping van de Meldcode.”

Iedereen in beeld houden

De samenwerkende organisaties blijken desondanks extra alert. Ze doen er alles aan om te zorgen dat niemand uit deze kwetsbare doelgroep in de gemeente Noordwijk de dupe wordt van de crisis “Het contact met de externe partners is geïntensiveerd: er is regelmatig contact tussen de uitvoerende partijen en de gemeente om in samenspraak ervoor te zorgen dat iedereen in beeld blijft of komt, en om te kunnen doen wat nodig is.”

Lees ook de brief: Beantwoording schriftelijke vragen van CDA inzake COVID-19 en kwetsbare jongeren