Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Meer onderzoek nodig om blauwalg te kunnen bestrijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar aanpak van blauwalg in het Oosterduinse meer. Meer onderzoek is nodig om te komen tot effectieve bestrijding.

Brief aan de gemeenteraad

Het college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de uitkomsten naar de aanpak van blauwalgen in het Oosterduinse meer. “In maart hebben wij u geïnformeerd over de haalbaarheidsstudie naar twee maatregelen voor de aanpak van blauwalg in het Oosterduinse meer. In deze brief informeren wij u over de onderzoeksresultaten van deze studie en het vervolg”, zo start de brief. Twee maatregelen werden bekeken: het afdichten van de bodem en het plaatsen van een luchtmenginstallatie.

Eerst aanvullend onderzoek

In deze studie is als eerst gekeken naar de bronnen van het fosfor en stikstof. Daar lijkt het probleem te zitten. Er is aanvullend onderzoek nodig, want. “Om te komen tot een structurele maatregel om de groei van blauwalgen in toom te houden is meer informatie nodig. Dit houdt in dat er 2-3 jaar onderzoek nodig is om inzicht te krijgen wat de belangrijkste bron van fosfor en stikstof is voor het meer. Hieruit zullen mogelijk gerichtere maatregelen volgen om de verrijking van het meer met fosfor en stikstof te verminderen.”

Blauw Alg Goed oplossen

“Het college wil inzetten op het werken aan een structurele oplossing door in te zetten op het wegnemen van de bronnen van fosfor en stikstof. In samenwerking met Rijnland willen wij de komende jaren gaan verkennen welke maatregelen er in de omgeving genomen kunnen worden om de fosfor en stikstof concentraties te verminderen. Dit betekent dat er de komende jaren geen verbetering van de waterkwaliteit te verwachten is in het Oosterduinse meer.”

Lees ook de brief aan de gemeenteraad ‘Haalbaarheidsstudie aanpak blauwalg Oosterduinse meer’. 

Lees ook ons eerdere bericht ‘Bestrijding blauwalg in Oosterduinse meer’.