Mantelzorgvriendelijk werken

Werk en Mantelzorg. Dat is een actueel vraagstuk. Maandagavond 11 maart 2019 hebben 10 Noordwijkse werkgevers in Grand Hotel Huis ter Duin de erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk gekregen. Een nieuw succes in een regionaal project.

groep mensenWethouders feliciteren

Wethouders Roberto ter Hark (Economie) en Dennis Salman (Zorg) reikten de erkenningen uit aan: Azzurro, Broekhof, De Kindervilla, Dirk, Gezondheidscentrum Wantveld, Groot Hoogwaak, ’s Heeren Loo, Huis ter Duin, Raamwerk en Zwembad BinnenZee. Op de foto de trotse bedrijven met hun erkenning. 

Oog voor mantelzorgers

Deze werkgevers hebben een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Ze helpen hun werkende mantelzorgers bij het realiseren van een goede werk-mantelzorgbalans. Ze onderkennen dat zij als werkgever oog moeten hebben voor de mantelzorgtaken van hun medewerkers. Dat is een plus. Zeker op de arbeidsmarkt. Maar ook richting de eigen medewerkers. 

Groeiend bewustzijn

Op dit moment is 1 op de 5 werknemers in Nederland mantelzorger. In de zorg verleent al 1 op de 4 werknemers naast hun baan mantelzorg. Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat 71% van de mantelzorgers een hoge werkdruk ervaart door het combineren van werk en mantelzorg. Het onderzoek spreekt boekdelen.

Toenemen

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt: de komende jaren zal de vraag naar mantelzorg alleen maar toenemen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau heeft 83% van de mantelzorgers betaald werk. Het is daarom belangrijk goede mogelijkheden te bieden om werk en mantelzorg te combineren.

Samen de schouders er onder zetten 

Wethouder Dennis Salman (Zorg): “Werkgevers vragen zich terecht af hoe zij nu en in de toekomst werknemers met mantelzorgtaken vitaal en inzetbaar houden. Ik zie dat als een maatschappelijk en gemeenschappelijk vraagstuk waar gemeente en werkgevers samen hun schouders onder zetten.” Voor die inspanningen kreeg de gemeente een ‘Mantelzorg Duim’. 

Goed werkgeverschap

Wethouder Roberto ter Hark (Economie): “Dit hoort bij goed werkgeverschap. De erkenning is betekenisvol in een tijd dat steeds meer mensen letten op wat een werkgever in huis heeft op dit gebied want steeds meer werkenden krijgen privé te maken met mantelzorg en dan is het fijn te weten dat de werkgever er oog voor heeft en dat er afspraken gemaakt kunnen worden.”

Regionaal project

Gemeente Noordwijk trekt samen op met gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen in het stimuleren van werkgevers in mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. In het project Werk en Mantelzorg worden werkgevers geënthousiasmeerd, geïnformeerd en ondersteund om hun werkende mantelzorgers te helpen bij het realiseren van een goede werkmantelzorgbalans.