Maatregelen buitensporten versoepeld. Verenigingen moeten plannen opstellen

De maatregelen voor sporters worden vanaf 11 mei 2020 verder versoepeld. Iedereen vanaf 19 jaar en ouder mag buiten in groeps- of teamverband sporten. Uiteraard met de gepaste 1,5 meter afstand van elkaar.

Alle afspraken

In een uitgebreide brief aan sportaanbieders vindt u alle afspraken.

Gaan trainingen en sportwedstrijden door voor volwassenen?

Volwassenen mogen vanaf 11 mei 2020 hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte hervatten, er moet dan 1,5 meter afstand worden gehouden. Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM in acht worden genomen. Let op. Kleedruimtes en kantines blijven gesloten. Er mag alleen buiten worden getraind. Wedstrijden zijn nog niet mogelijk.

Binnensporten

Zoals het er nu naar uitziet moeten de binnensporten helaas nog wachten tot 1 september van dit jaar voordat ze kunnen beginnen.

Plannen opstellen

Veel verenigingen hebben zich veerkrachtig getoond door zich snel aan te passen aan de nieuwe maatregelen voor de jeugdsport. De gemeente hecht er nu ook waarde aan dat er eerst een goed plan ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van u en de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. 

Indien u al een plan heeft ingediend voor de 13 t/m 18 jarigen hoeft u niet een heel nieuw plan toe te sturen. Wij gaan ervan uit dat u de benodigde maatregelen van de groep 13 t/m 18 jaar ook toepast voor de volwassenen. Wel dient u dan nog wel het trainingsschema voor de volwassenen in te dienen, evenals de wijzigingen of de bijzonderheden indien die er zijn. 

Toestemming nodig om te kunnen starten met de buitensport activiteiten

Elke sportvereniging/-aanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren dient een buitensportprotocol in te dienen bij het sportloket van Sportbedrijf Noordwijk via sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl. Het sportloket, bestaande uit voornamelijk buurtsportcoaches, fungeert in deze fase als het lokale schakelpunt en biedt u indien gewenst de nodige ondersteuning. Het buitensportprotocol dient te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF. Zodra het protocol is ontvangen en gescreend op volledigheid ontvangt u een GO van het sportloket. 

Waar moet de buitensportvereniging/-aanbieder aan voldoen

 • De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 15:00 uur tot maximaal 22:00 uur en op woensdag van 12:30 tot maximaal 22:00 uur.
 • De activiteiten vinden in het weekend plaats van 9:00 uur tot maximaal 17:00 uur.
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, hier zit ruim voldoende tijd tussen de eindtijd en starttijd van de training.
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen.
 • Sporters komen omgekleed naar de training en douchen thuis.
 • Publiek is niet toegestaan op de trainingsvelden of aan de zijlijn.
 • De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn (clubkleding/hesje).
 • Beperk het aantal sporters per veld / baan om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders.
 • Op de accommodatie of in de openbare ruimte is een coördinator aanwezig die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • EHBO materialen is te allen tijde beschikbaar en bij de locatie coördinator is bekend waar zich de dichts bij zijnde AED bevindt en deze mag niet achter slot en grendel zitten.
 • Corona-verantwoordelijken worden aangesteld waarvan er altijd 1 herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 • Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sportactiviteiten conform de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF.

Samenwerking, sportiviteit en social distance

Wij verwachten in het naleven van de regels dat u als sportvereniging/-aanbieder de verantwoordelijkheid neemt. En dat u de gezondheid van sporters, de trainers en de ouders te allen tijde vooropstelt. Vanuit de gemeente gaan BOA’s toezicht houden op het naleven van het georganiseerd buiten sporten in coronatijd.  

Voor sportverenigingen/-aanbieders geldt dat de activiteiten niet in binnensportaccommodaties kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat sommige sportverenigingen/-aanbieders een beroep gaan doen op de buitensportaccommodaties en andere locaties in de openbare ruimte. Wij vragen de buitensportverenigingen hier in hun protocol rekening mee te houden als het gaat om het bieden van ruimte op de sportlocaties voor activiteiten van de binnensportvereniging/-aanbieder, sportscholen en/of buurtsport.

Meer informatie