Lokale energiestrategie

Een toekomst zonder aardgas. Hoe pakken we dat lokaal op? Gemeente Noordwijk plant rondje gesprekken in over de lokale energiestrategie. Locaties en data zijn bekend.

Van het aardgas af

De komende jaren gaan Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk van het aardgas af. Hoe voorzien we in onze energiebehoefte? Waar maken we werk van? 

Iedereen welkom

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meepraten over het onderwerp. Juist omdat buurten, pleinen en straten effect ondervinden de overstap naar duurzame energiebronnen.  

Elk dorp een eigen gesprek

In april 2022 zijn er per dorp dorpsgesprekken ingepland. De uitkomst van die gesprekken mondt uit in een advies aan de nieuwe gemeenteraad.  Het is een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie gemeente Noordwijk. 

De planning

Noordwijkerhout

Maandag 11 april 2022, locatie De Witte Kerk, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk

Dinsdag 19 april 2022, locatie  De Duinpan, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen

Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude Jeroenskerk, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee

Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Meer weten? 

Lees verder op onze projectwebpagina.