Leerlingen aan de slag met eigen windwokkel

Bij het maken van de omgevingsvisie zijn ook scholieren betrokken. Voor het thema duurzame energie hebben zij het plan bedacht om een windwokkel te maken. Samen met gemeente worden de voorbereidingen getroffen om dit plan voor elkaar te krijgen.

Enthousiast aan de slag met duurzaamheid

Enthousiaste leerlingen van 2 klassen van het Northgo College zijn aan de slag gegaan met de omgevingsvisie. Zij hebben verschillende ideeën uitgewerkt tot concrete plannen. Onder het thema ‘Duurzame energie & circulaire gemeente’ is nagedacht over groene alternatieve energiebronnen. Zo kwamen de leerlingen uit bij het idee om meerdere windwokkels in de vorm van een tulp in onze gemeente te plaatsen. Helaas erg kostbaar en levert ook niet heel veel energie op. Het plan is verder uitgewerkt. Met als resultaat dat er gewerkt wordt aan een windwokkel op het terrein van het Northgo College.

Een windwokkel

Een windwokkel is ongeveer 5 meter hoog. Op windwokkel komen afbeeldingen die te maken hebben met onze gemeente, zoals de vuurtoren. Per jaar levert de wokkel ongeveer 3500 KWh. Het idee is dat daarmee de elektrische fietsen bij school worden opgeladen. 

Hoe verder?

Er is gekeken naar een passende locatie op het terrein van het Northgo College. Het idee is dat de windwokkel komt voor de hoofdingang van de school. Natuurlijk moeten de leerlingen alle nodige stappen van het proces doorlopen. Dat betekent dat ze contact hebben met medewerkers van de gemeente over de vergunning. In april 2021 verzorgen de leerlingen een eindpresentatie voor hun opdracht. Tussentijds gaan ze nog kijken in de fabriek waar de wokkel wordt gemaakt. Kortom genoeg te doen voor dit mooie duurzame en leerzame project.   

Meer weten?

  • Voor meer informatie over de concept-omgevingsvisie en het proces
  • Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met onze adviseur Duurzaamheid, Julian Spierenburg, via het Klantcontactcentrum.