Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Laatste wijzigingen ontwerp landschapspark en speeleiland nabij Duineveld

De gemeente heeft de laatste wijzigingen aan het ontwerp landschapspark en speeleiland nabij Duineveld doorgevoerd. Wat houden die in? Hoe ziet het Definitief Ontwerp eruit?

Nog passender

Bewoners, kinderen en omwonenden hebben op meerdere momenten kunnen meedenken en hun wensen aangegeven. Alle inbreng maakt het ontwerp nog beter, passender en mooier. Naar aanleiding van deze wensen en ideeën is nog een aantal aanpassingen in het ontwerp gemaakt. 

Hieronder vertellen we wat ze inhouden.  

Entree

De inrichting en het verloop van het toegangspad, tussen het zwembad en het Duinhuys, zijn aangepast. Zo ligt het pad meer naar het zuiden en loopt het over een klein deel van het buitenterrein van het zwembad. Daarmee krijgt het pad meer afstand tot aan het appartementencomplex en is er voldoende ruimte voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten.

Fietspad

Het fietspad naar de entree van het park eindigt ter hoogte van het zwembad en gaat verder als een voetpad. Vanaf dit punt neemt de bezoeker de fiets lopend naar de fietsenstalling. Deze fietsenstalling biedt plek aan 50 fietsen met een uitbreidingsmogelijkheid naar 100 fietsen. 

Opvang water

Er komt een verbindingssloot nabij de wijk Breloftpark om de lokale waterloverlast als gevolg van periodieke hoge grondwaterstanden van de wijk op te lossen. Deze sloot komt parallel aan het Dompad. Draagt bij aan een stabilisering van het grondwatersysteem. De sloot is 25-30 meter lang.

Hondenlosloopterrein

Naar de wens van bewoners komt er een hondenlosloopterrein ter hoogte van het Dompad en de nieuwe fruitbomen. Als proef van een jaar. Het terrein bestaat uit gras met een hekwerk er omheen. Na een jaar bekijkt de gemeente of het hondenlosloopterrein functioneert en niet leidt tot hondenpoepoverlast ergens anders in het park. Voor het hele park geldt een opruimplicht. Ook in het losloopgebied. 

Amfibieënpoel

De Amfibieënpoel die dicht bij de steilrand ligt, is naar het zuiden verplaatst om de bestaande bomen daar meer als een geheel te behouden. De steilrand is een bijzonder landschapselement. Echt bijzonder. In het bestand Groene Verbindingen Noordwijk (PDF) lees je er meer over. Ook loopt het voetpad nu met een bocht over de poel om fietsers extra te ontmoedigen om daar te fietsen. 

Inrichting paden

Het wandelpad dat in de buurt van het appartementencomplex Zeehuys ligt, is zoveel als mogelijk verder van het gebouw verlegd. Hierbij is de bocht gespiegeld. De vormgeving en ligging van de viersprong zijn aangepast naar aanleiding van wensen van bewoners uit de appartementencomplexen. De viersprong krijgt nu een langgerekte vorm waarbij er een minimale oppervlakte overblijft voor de brandweer. 

De ligging van de viersprong en de brug is 8 meter naar het zuiden verlegd en is daarmee verder van het appartementencomplex komen te liggen. Daarnaast zijn het zitelement en de centrale boom op dit punt uit het ontwerp geschrapt, zodat er geen uitnodiging tot samenkomst ontstaat.

Verbeelding LandschapsparkOntwerp ligt vast

De gemeente heeft deze aanpassingen doorgevoerd. Het ontwerp voor het landschapspark met speeleiland ligt nu vast. 

Wil je het ontwerp grondig bekijken? Bekijk de PDF met het definitief ontwerp van het speeleiland en landschapspark nabij Duineveld. 

Voorleggen aan de gemeenteraad

De gemeente verwacht dat het plantseizoen 2021-2022 de schep in de grond kan. Echter, voor de aanleg kan starten moet het bestemmingsplan Middengebied-Landschapspark definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente verwacht dat dit in oktober 2021 gebeurt. 

Reageren op bestemmingsplan

Bekijk de verbeelding van bestemmingsplan (PDF).

Wilt u nog reageren op dit bestemmingsplan? Dat kan nog tot en met 6 juli 2021. Tot die tijd ligt het ter inzage. Kijk hiervoor op ruimtelijkeplannen.nl, Middengebied-Landschapspark.

Landschapspark definitiefSamen een landschapspark met speeleiland ontwerpen. Een zaak van een grondige voorbereidingen. Lees nog eens ons artikel ‘Schetsontwerp Landschapspark en Speeleiland’.