Kernbezoek Noordwijk aan Zee

Op 26 maart vond het kernbezoek aan Noordwijk Zee plaats. Kernwethouder Henri de Jong ontving de inwoners in het Radisson Blu Palace Hotel. Ook de andere leden van het college waren aanwezig. Dit kernbezoek was de tweede van de reeks bezoeken van het nieuwe college aan onze 4 kernen.

mensen in zaalInformatie ophalen

Het doel van het bezoek was om informatie op te halen bij de inwoners van de kern Noordwijk aan Zee. Wat vinden zij belangrijk? Wat vinden zij top? Welke tips/ideeën hadden zij voor het college? Na een welkomstwoord van wethouder Henri de Jong konden de inwoners hun ideeën laten noteren. Onderwerpen waren o.a. verkeer, parkeren, woningbouw, woon- en leefomgeving, milieu, duurzaamheid, groen, sport, cultuur, recreatie, toerisme, zorg, welzijn en onderwijs.

Tips

Het college kreeg zowel tips als tops. Enkele voorbeelden: Noordwijk is een gastvrije gemeente, waar het aantrekkelijk moet zijn voor zowel inwoners als toeristen. Goed ontwikkelen. Verpaupering aanpakken. Parkeren en verkeersstromen goed reguleren. Aandacht voor hoge snelheid wielrenners. Handhaving. Zorgen voor openbare (invaliden) toiletten. Meer bloembakken en groen. Meer banken. Pas op voor verstening. Inventariseer 2e woningbezit en neem maatregelen, zodat er doorstroming kan ontstaan. Zet bouwplannen op 3D film. Geen windmolens meer in zee. Zorg voor passend onderwijs.

Tops

Als tops werden o.a. genoemd: de mantelzorgpas, museum Veldzicht, de ambitie kuuroord Noordwijk, nieuwe duurzame woningen en de sportvoorzieningen.

Collegeagenda

De opgehaalde informatie is erg belangrijk. Het college gebruikt deze informatie bij het opstellen van zijn collegeagenda. Daarmee geeft het bestuur aan wat hij de komende jaren gaat doen voor de gemeente Noordwijk. 

Bijeenkomsten Noordwijkerhout en De Zilk

Bij de kern Noordwijk Binnen is al informatie opgehaald op 21 maart. De andere 2 kernen, Noordwijkerhout en De Zilk, komen de komende weken aan de beurt. Kernwethouder Sjaak van den Berg ontvangt de inwoners van Noordwijkerhout op 1 april in de Witte Kerk. Kernwethouder Roberto ter Hark ontvangt de inwoners van De Zilk in De Duinpan op 9 april. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Kom ook vertellen wat voor jou belangrijk is!