Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Het besluit van 2 september 2019 waarbij:

Mevr. M.J. C. Fles
Offemweg 58
2201 HG Noordwijk

is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van dhr. S. van Berkum ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk, voor een ieder ter inzage.

Mevr. M.J.C. Fles is door de voorzitter van het centraal stembureau in kennis gesteld van het besluit van het centraal stembureau en heeft 28 dagen de tijd om aan te geven of zij de benoeming aanvaardt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk.
Aad Duivenvoorden 
(071) 36 6000

Over tussentijdse benoemingen in de gemeenteraad is meer informatie te vinden op de website van de Kiesraad.