Japanse Duizendknoop

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van NZLokaal beantwoord over de Japanse Duizendknoop. Een woekerende plant die dwars door alles heen gaat. Daarom: actieve bestrijding op verschillende locaties.

bladeren van een plantDe groeilocaties zijn bekend

“Op eigen grond van de gemeente zijn de groeilocaties van Japanse Duizendknoop bekend. Onze buitendienst medewerkers en groentoezichthouders zijn alert op de aanwezigheid van de plant. Net als op de aanwezigheid van andere exoten zoals de reuzenberenklauw. Momenteel is de gemeente actief Japanse duizendknoop aan het bestrijden”, zo meldt het college in zijn beantwoordingsbrief aan NZLokaal

Bestrijdingsaanpak

Maar de partij wil meer weten. “Is er sprake van een bestrijdingsplan en zo ja, wat is daarvan in grote lijnen de inhoud?”, zo luidt een van de vervolgvragen. “Op dit moment is er voor de gemeente Noordwijk geen schriftelijk beleid met betrekking tot exoten. Wel is er in de praktijk een bestrijdingsaanpak in alle dorpskernen. Deze komt voort uit de “ambtelijke notitie Japanse duizendknoop van 15 mei 2018”. Binnen de harmonisatie van het groenbeleid en –beheer zal ook het exotenbeleid op papier worden gezet”. Een Bestrijdingsplan is in de maak.

Overleg met eigenaren

“Ja, er is overleg met eigenaren. We bespreken de constatering van aanwezigheid van de plant en adviseren op de risico’s en bestrijdingsmethoden. Wanneer de situatie ontstaat, waarbij gemeentegrond “besmet” kan raken vanuit gronden van andere eigenaren (particulieren, bedrijven), schrijft de gemeente deze terreineigenaar aan met het verzoek de beplanting te verwijderen”.