Jaarstukken 2018 ter inzage

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 worden de jaarstukken 2018 van de (oude) gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout behandeld. Tot de vergadering liggen de stukken ter inzage.

Verantwoording

Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting. Het bestaat uit een jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag omvat de realisatie van het voorgenomen beleid. De jaarrekening betreft wat het heeft gekost.

Ter inzage

De jaarstukken liggen ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42 en bij de bibliotheek in Noordwijkerhout.