Inwoners vragen hoe ze onze participatie beleven

Gemeente Noordwijk heeft zich aangemeld voor de Quick Scan Lokale Democratie; toegespitst op het onderdeel Participatie. De leergierige gemeente hoopt veel verbeterpunten binnen te halen. “Om te groeien heb je feedback nodig”.

Participatie voorop

Groep mensen voor flipoverSamen maken we Noordwijk. Het is het motto van het gemeentebestuur. Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij wat de gemeente doet. Samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties staat in de nieuwe gemeente Noordwijk voorop. 

Wat ze ervan vinden

Maar in hoeverre slaagt de gemeente erin om daar werk van te maken? Wat vinden raadsleden, medewerkers van de gemeente, collegeleden en onze inwoners van het lokale samenspel? Dat peilen staat voorop bij de Quick Scan Lokale Democratie

Aan de slag

Gemeente Noordwijk heeft zich ervoor aangemeld en voert samen met de betrokken groepen de Quick Scan uit. De scan bestaat uit een extern begeleid startgesprek met vertegenwoordiging vanuit gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie én inwoners. 

Meedenken via het digipanel

Daarna volgt een vragenlijst die wordt verspreid onder de betrokken groepen. De vragen gaan bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Dit staat gepland in februari 2020. De vragenlijst voor inwoners wordt verspreid via het digipanel. Vindt u het leuk om mee te denken? Meld u dan aan via noordwijk.nl/digipanel U ontvangt dan ook in de toekomst vragenlijsten over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen. Wilt u alleen deze vragenlijst invullen? Geef dan uw e-mailadres en woonkern door via democratie@noordwijk.nl  

Aanmelden digipanel

We sluiten de scan af met een rapport en een slotgesprek met dezelfde vertegenwoordigers als het startgesprek. 

Startpunt

De scan levert  een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek met burgers de lokale democratie te versterken. Zo krijgt de gemeente een momentopname van hoe het staat met de participatie in Noordwijk. En wat de verbeterpunten zijn.

Momentopname

De Quick Scan Lokale Democratie is een initiatief van gemeenten, voor gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten begeleidt gemeenten die er aan meedoen. De Quick Scan Lokale Democratie geeft een momentopname, van hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. Daarnaast levert het de gemeente verbeterpunten op.

Samen maken we Noordwijk

Burgemeester Jon Hermans: “De uitkomst van de Quick Scan is een prima startpunt voor de gemeente om nog beter burger- en overheidsparticipatie toe te passen. Om te groeien heb je feedback nodig. Verbetertips. Alleen dan kun je met je dienstverlening aansluiten op de behoeften van de samenleving en succesvol inzetten op Samen maken we Noordwijk”.