Investeren in preventieve jeugdzorg

Het college heeft besloten om extra aanvullende diensten af te nemen van de GGD Hollands Midden. Het betreft dienstverlening die de GGD biedt in het verlengde van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

Nieuwe gemeente Noordwijk 

Het gaat om extra diensten getrimd naar de ‘oude’ gemeente Noordwijk; bij de ‘oude’ gemeente Noordwijkerhout was al eerder besloten tot het afnemen van deze extra diensten. Daarmee gaat de nieuwe gemeente Noordwijk voor 2019 gelijkelijk op en kan aan alle inwoners  deze extra diensten aangeboden worden. 

GGD Hollands Midden

Ieder jaar dient de GGD Hollands Midden een subsidie aanvraag aanvullende diensten Publieke Zorg voor de Jeugd in. Het betreft dienstverlening die de GGD biedt in het verlengde van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

Iets meer dan ton

Gemeenten hebben op de mogelijkheid bepaalde aanvullende diensten lokaal of (sub)regionaal in te kopen.  Op basis van de ‘oude’ gemeente Noordwijk heeft het college medio februari 2019 besloten om voor een bedrag van bijna € 112.000,- een aantal van die, voornamelijk preventieve, diensten af te nemen. 

Basispreventie flexibele opvoedondersteuning

Een goed voorbeeld is de  Basispreventie flexibele opvoedingsondersteuning. Een nieuwe aanvullende dienst met een flexibel budget wat aan diverse programma’s besteed kan worden. Dit maakt het mogelijk nog meer in te spelen op de lokale vraag van de inwoner. Het betreft hier bijvoorbeeld: extra inzet gezinsondersteuning, een extra traject Stevig Ouderschap of meer weerbaarheidstrainingen. 

In het verlengde van het basispakket

De GGD Hollands Midden voert taken uit in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. In aanvulling op de wettelijk verplichte taken, voert de GGD Hollands Midden tevens aanvullende diensten uit. Het betreft dienstverlening die de organisatie biedt in het verlengde van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.