Investeren in Space Profilering

Het college trekt de knip om space-gerelateerde activiteiten en evenementen te ondersteunen. Een profileringsbudget space van € 50.000,- voor bekende en nieuwe initiatieven.

Nieuw beleid

Eind april 2019 stemde het college in met het voorstel om een profileringsbudget space ad. € 50.000 in het leven te roepen en om dit voor 2019 ten laste te brengen van het budget nieuw beleid.

Met dat geld draagt de gemeente bij aan de Noordwijkse ruimtevaartprijs en de Walk of Space. Maar ook aan twee mega media-evenementen. 

Ruimtevaart als pijler van de economie

Ruimtevaart is één van de economische pijlers van Nederland. Noordwijk speelt hierin nationaal en internationaal een belangrijke rol door de aanwezigheid van ESA ESTEC, de business incubator SBIC en de inzet op de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk.

Bouwen aan een positief beeld

De verdere profilering van Noordwijk als ruimtevaartgemeente draagt bij aan het creëren van een positief imago op grond waarvan overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven beslissingen nemen ten gunste van de verdere versterking van het Nederlandse ruimtevaartcluster en dan met name de Noordwijkse infrastructuur. 

Twee initiatieven

Er zijn in 2019 2 initiatieven waar aan gemeente Noordwijk wil bijdragen:

  • Een televisie-uitzending vanuit ESA ESTEC rondom 50 jaar maanlanding. Deze uitzending  is 20 juli 2019. De exacte dat het 50 jaar geleden is dat Neil Armstrong voet zette op de maan. Uitzending is op prime time op NPO 1 door KRO/NCRV heeft een bereik van 1 à 1½ miljoen kijkers.
  • Zaterdag 5 oktober wordt in aansluiting op de ESA ESTEC open dag op zondag 6 oktober een evenement georganiseerd op het terrein ESTEC II op Space Business Park. Een productiebedrijf werkt op dit moment aan een opzet voor een show voor circa 5.000 bezoekers waarin zij worden meegenomen in de wereld van de ruimtevaart en het overview-effect: ‘Het zien van de aarde vanuit de ruimte verandert je leven voorgoed’. ESA is groot. Check dit mooie filmpje maar eens. 

Bekende Nederlander en astronaut André Kuipers is bij beide initiatieven betrokken en zorgt daarmee voor veel publiciteit.