Inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën

Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei 2021.

Regionale Energiestrategieën

In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines. Op 16 juni 2021 nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de 7 RES’en 1.0 voor onze provincie. Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën

Laat uw mening horen

Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei 2021 tijdens een inspreekbijeenkomst over de gemeente overstijgende onderdelen van de 7 Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers kunnen dit goed gebruiken bij de voorbereiding op de besluitvorming.

U kunt zich tot maandag 10 mei 2021 12:00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst. Stuur uw mail o.v.v. 'Inspreekbijeenkomst RES' en vermeld bij uw aanmelding uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en indien van toepassing de Zuid-Hollands regio/gemeente waarover u wilt inspreken.

De inspreekbijeenkomst is digitaal via Microsoft Teams. De inspraakbijeenkomst van 14 mei 2021 vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering. De inspraakbijeenkomst van 14 mei 2021 vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering op 26 mei 2021. Indien er beperkt gebruik gemaakt wordt van de inspreekbijeenkomst vervalt 14 mei 2021. De aangemelde insprekers kunnen dan alsnog inspreken tijdens de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 26 mei 2021. 

Inspraakbijeenkomst volgen?

Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen deze live en achteraf bekijken.