Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Inspraakperiode concept Woonvisie verlengd

In verband met de zomerperiode is de inspraakperiode voor de concept Woonvisie verlengd tot en met maandag 31 augustus 2020.

Nog tot en met 31 augustus 2020

De gemeenteraad besloot de concept Woonvisie 2020-2030 ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vrij te geven voor inspraak. Van woensdag 1 juli 2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020. De inspraakperiode is nu verlengd met bijna 3 weken. Iedereen kan nog tot en met maandag 31 augustus 2020 een inspraakreactie indienen. 

Alleen op afspraak inzien 

In verband met de coronarichtlijnen kunt u de concept Woonvisie 2020-2030 op het gemeentehuis alleen komen inzien ná het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KCC via +31 (0)71 36 60 000 op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. U kunt de concept woonvisie natuurlijk ook digitaal inzien.

Reageren kan tot en met 31 augustus 2020

Iedereen kan op de concept Woonvisie een inspraakreactie indienen. De gemeenteraad hoort graag wat de reacties zijn op het concept.

  • de inspraakreactie kan gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, t.a.v. team Wonen, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. 
  • de inspraakreactie kan ook gemaild worden naar gemeente@noordwijk.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie Woonvisie 2020’.

Doorkijkje

Na de inspraakronde gaat de concept Woonvisie ter besluitvorming opnieuw naar het college van burgemeester en wethouders en vervolgens naar de gemeenteraad, samen met de inspraakreacties en de beantwoording daarvan. De definitieve Woonvisie zal naar verwachting eind 2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten?

Op noordwijk.nl/woononderzoek is meer informatie te vinden over de totstandkoming van de concept Woonvisie.