Initiatief Noordwijk

Donderdagavond 28 maart 2019 organiseert gemeente Noordwijk een derde netwerkbijeenkomst voor het maatschappelijk middenveld. Een avond waarop ‘ontmoetingen’ en ‘inspiratie’ centraal staan. Vooral als het gaat om het organiseren van een evenement of een sociaal-culturele activiteit.

Besloten bijeenkomst

Het is de derde netwerkbijeenkomst die de gemeente organiseert. Begin maart zijn de uitnodigingen verstuurd naar de verenigingen en organisaties die in de nieuwe gemeente actief zijn. Het is een besloten bijeenkomst. 

Initiatieven de ruimte geven

De bijeenkomst heeft als titel meegekregen: Initiatiefrijk Noordwijk. Maar hoe geeft de nieuwe gemeente ruimte aan initiatieven? De avond staat dan ook in het teken van vergunningverlening bij evenementen en sociaal-culturele activiteiten.

Nieuwe vormen

Op de avond wil de gemeente alle deelnemers inspireren met nieuwe vormen van vergunningverlening, maar ook met nieuwe manieren om met elkaar een evenement vormgeven.

Werk in uitvoering aan de Parallelboulevard

De avond start met een korte presentatie over de reconstructie van de Parallelboulevard en de invloed hiervan de initiatieven die voorbereid worden. Hoe zit dat dan? Wat zijn dan de mogelijkheden.

Door op eerdere bijeenkomsten

De gemeente organiseerde eerder twee netwerkbijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en sociaal maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen.

Belangrijk thema voor de deelnemers

Bij de laatste netwerkbijeenkomst in november 2018 gaven de deelnemers aan de vergunningverlening te zien als een belangrijk thema. Tijdens de derde bijeenkomst komt dit dan ook aan bod.

Kleurgeven aan de kernen

Burgemeester Jon Hermans: “Het is voor de nieuwe gemeente belangrijk om op te trekken met onze verenigingen en organisaties. Zij geven met hun initiatieven kleur aan de kernen. Voor zichzelf. Hun buren. En vaak genoeg ook voor de bezoekers.”

Zonder in te leveren op veiligheid

En: “Niet voor niets willen we met elkaar in beeld krijgen waar zaken makkelijker geregeld kunnen worden. Effectiever ook. Zonder daarbij in te leveren op veiligheid en het voorkomen van overlast.”

Links