Ingang De Dierenhoeve gewijzigd

Door graafwerkzaamheden is de ingang van De Dierenhoeve in Noordwijkerhout verplaatst naar het Kastanjelaantje. Het wandelpaadje rondom De Dierenhoeve blijft begaanbaar. De zorg- en kinderboerderij blijft op deze plek totdat de nieuwe locatie nabij de Engelse tuin klaar is.

Graafwerkzaamheden

De gemeente Noordwijk heeft opdracht gegeven om grond af te graven voor extra water op het laagste punt van ‘Landgoed in den Houte’ in Noordwijkerhout (Bavo-terrein). Dit laagste punt ligt op de locatie van de huidige zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve. In goed overleg met De Dierenhoeve is bepaald waar het beste gegraven kan worden. Het graven voor extra water is nodig in verband met de aanleg van de verbindingsweg voor de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk.

Uitvoering

Aannemer Sporto is op 23 april gestart met de voorbereiding van de graafwerkzaamheden.