Informatie over Oekraïne 02 03 2022

We starten met een reeks berichten om onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen zo goed mogelijk te informeren en te helpen.

Geef gul - Laat je hart spreken

Noordwijk helpt Oekraïne. Er zijn verschillende inzamelingsacties georganiseerd. Geef gul, want wat de bevolking van Oekraïne op dit moment overkomt is verschrikkelijk.

Gemeente richt zich in

We voelen ons verbonden. Ook in Noordwijk zal het gemeentehuis aangelicht worden in de kleuren van de Oekraïense vlag. Maar de gemeente doet meer. Gemeente Noordwijk heeft een opgaveteam geformeerd om zich goed voor te bereiden voor het geval dat er een beroep gedaan wordt op de gemeente.

Vragen komen binnen

Een van de zaken die zich voordoet is dat inwoners de gemeente bellen met vragen. Deze Noordwijkers willen meer doen dan goederen inzamelen en opsturen. Ze bieden aan Oekraïners te willen opvangen bij hun thuis.

Opvang door particulieren

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid hoe het rijk omgaat met het opvangen van Oekraïners door particulieren. Dit is in ieder geval de informatie van Stichting Vluchtelingenwerk.

Evenmin is bekend hoe omgegaan wordt met een eventuele dagvergoeding.

Verblijfsperiode

Oekraïners mogen officieel 90 dagen blijven, maar wellicht zal de termijn vanwege de oorlog worden verlengd. Omdat de Oekraïners geen statushouders zijn, kunnen zij niet met voorrang in reguliere woningen worden geplaatst, mocht daar op later moment behoefte aan zijn.

Overheid organiseert centrale opvang

Op dit moment wordt door het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ingezet op centrale opvang in grotere locaties. De gemeenten Utrecht en Amsterdam hebben al locaties beschikbaar gesteld en ook is sprake van opvang in De Harskamp in Ede. Naast Ter Apel zal ook Amsterdam een aanmeldpunt instellen. Dat kan ook voor eventuele opvang in Noordwijk van belang zijn.

Begeleiding

Voor wat begeleiding van Oekraïners is op dit moment nog niets bekend. Ook daar verwacht de gemeente in de loop van de komende week meer informatie over te kunnen geven.

Hulpgoederen - Inzamelingsactie

Wat u als inwoner wel kunt doen, is hulpgoederen aanbieden. In de regio zijn inmiddels verschillende acties op touw gezet om mensen in Oekraïne te steunen. Check onder meer de website van de Bollenstreek Omroep. Daar kunt u zien welke initiatieven er zijn, waaraan behoefte is en waar u uw spullen kunt brengen.

Met elkaar

Wij houden graag onze inwoners en ondernemers op de hoogte van de ontwikkelingen en wat we vanuit de gemeente kunnen doen en waarmee we aan het werk zijn gegaan.