In de problemen door betaling huur, retributie en canon aan gemeente?

Komt u als ondernemer of vereniging in acute betalingsproblemen bij het moeten betalen van de huur die u de gemeente verschuldigd bent tijdens deze coronacrisis? Meld u dan bij de gemeente. Uitstel van betaling is wellicht mogelijk.

Uitstel

De gemeente krijgt hierover veel signalen van ondernemers en verenigingen die om hulp vragen. De gemeente is daarom bereid om voor de maanden maart tot en met juni 2020 uitstel van de betaling te verlenen.

Voor wie is dit bedoeld?

Dit aanbod geldt voor: huurders, pachters, erfpachters en opstalrechthouders van gemeentelijk onroerend goed, als gronden en panden.

Wat hebben wij nodig?

U kunt u (bij voorkeur per e-mail) melden. Graag ontvangen wij: 

  • uw naam, adres, contactgegevens en indien aanwezig KvK-nummer;
  • welke overeenkomst het betreft;
  • beschrijving van uw omstandigheden waardoor u niet kunt betalen (enkel vermelden van liquiditeitsproblemen is niet voldoende);
  • per welke datum uw probleem is ontstaan/ontstaat.

Wat gebeurt er met uw melding?

U krijgt na uw melding automatisch uitstel tot 1 juli 2020. De gemeente werkt de komende periode uit hoe uitstel van de betaling kan worden omgezet naar bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Daar mag u op vertrouwen.

Mail of per post

U kunt uw melding met een mailtje sturen aan: gemeente@noordwijk.nl
Liever per post? Dan kunt u uw melding sturen naar Gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk