In 1 oogopslag. Verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft

De gemeente staat voor de opgave om De Schelft opnieuw op te bouwen. Wat zijn de mogelijkheden? Dat laat de gemeente zien in de infographic ‘Verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft’.

Verschillende varianten

De brand in De Schelft heeft velen geraakt. De gemeente staat voor de opgave om De Schelft opnieuw op te bouwen. Maar wat kunnen we? De varianten zijn duidelijk. Sporthal. Multifunctioneel centrum, met of zonder zwembad, al dan niet eenvoudig of uitgebreid. En wat is het beeld als je elke mogelijkheid beoordeelt? De verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft brengt dat goed in beeld. Elke mogelijkheid heeft daarbij een eigen score. 

In 1 oogopslag 

Bekijk de ‘Verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft’. Bekijk de infographic:

Bekijk de ‘Verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft’ (pdf).

Tekst infographic

Verkenning mogelijkheden nieuwbouw De Schelft

De gemeente staat voor de opgave om De Schelft opnieuw op te bouwen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat doen we met een afwegingskader, waarin verschillende belangen op een rij worden gezet. Op basis van ons onderzoek scoren de mogelijke opties als volgt:

Waar letten we op?

Met de score op onderstaande punten kunnen college, gemeenteraad en de belanghebbenden een passende keuze maken. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de uitwerkingsrichting.

Beleid

Sportbeleid, Evenementenbeleid, Cultuurbeleid en de Omgevingsvisie geven aan wat we belangrijk vinden in de gemeente.

Sporthal -
Sporthal met zwembad +
Multifunctioneel centrum +
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad +
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad +

Coalitieakkoord

Dat zijn de werkafspraken van de partijen die met elkaar de gemeente besturen. Hierin staat dat er een nieuwe voorziening moet komen.

Sporthal -
Sporthal met zwembad +
Multifunctioneel centrum +
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad +
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad +

Wensen en gevolgen

De wensen van de gebruikers zijn onderzocht en goed in beeld.

Sporthal -
Sporthal met zwembad +
Multifunctioneel centrum +
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad +
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad +

Gebruik locatie

Hier gaat het om de grootte van de huidige plek, wat daarop mogelijk is en hoe zich dat verhoudt tot de omgeving.
Sporthal +
Sporthal met zwembad +
Multifunctioneel centrum +
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad +
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad -

Accommodatiebeleid

We zoeken een balans tussen alle voorzieningen in onze gemeente. Hoe past de nieuwe De Schelft bij wat er al is?
Sporthal +
Sporthal met zwembad +
Multifunctioneel centrum +
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad +
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad -

Financiën

Hoe meer er kan, hoe meer het de gemeenschap kost. Hiernaast een inschatting van de jaarlijkse kosten en de kosten omgerekend per inwoner voor de komende 40 jaar.

Sporthal + € 66.000,- | - € 1,50
Sporthal met zwembad - € 643.000,- | + € 15,-
Multifunctioneel centrum - € 224.000,- | + € 5,-
Multifunctioneel centrum met eenvoudig zwembad - € 712.000,- | + € 16,-
Multifunctioneel centrum met uitgebreid zwembad - € 1.080.000,- | + € 24,50

Stappen

22 juni: Voorstel tijdelijke hal
Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college: het slopen van het zwembad en de begroting voor de tijdelijke hal?

29 juni: Toekomst De Schelft
De gemeenteraad geeft de richting aan voor de nieuwe De Schelft. Dit zal daarna verder worden uitgewerkt.

Op 9 juni zijn de opties met de gemeenteraad besproken. Van alle varianten lijkt de gemeenteraad een keuze te maken tussen een multifunctionele hal met of zonder een zwembad. Zonder zwembad past nog net binnen de begroting. Het toevoegen van een zwembad vraagt ergens anders een bezuiniging of een verhoging van de belasting. Die vraag ligt nu voor in de raad.