In 1 oogopslag. Aanpak De Schelft na de brand

Het slopen van het zwembad, de begroting voor de tijdelijke hal en de richting voor de nieuwe De Schelft. Wat is er gebeurd en welke stappen zet de gemeente Noordwijk de komende weken?

Voor de zomer

De brand in De Schelft heeft velen geraakt. De gemeente heeft de taak om een goede oplossing te vinden voor deze belangrijke locatie voor de gemeenschap. Hoe kunnen we het tijdelijk goed invullen en wat moet er uiteindelijk voor terugkomen? Dat doen we in een proces waarin we in samenwerking met betrokkenen de mogelijkheden onderzoeken. College, gemeenteraad, de gebruikers en verenigingen van De Schelft en alle mensen die het aangaat worden betrokken. Voor de zomer wil de gemeente de besluiten nemen die nodig zijn om door te gaan.

In 1 oogopslag 

Wat is de aanpak? Wat is er inmiddels gebeurd? Welke stappen zetten college en gemeenteraad de komende weken? Je ziet het in deze infographic:


Bekijk de ‘Aanpak De Schelft na de brand’ (pdf).  

Tekst infographic

Aanpak De Schelft na de brand

De brand in De Schelft heeft velen geraakt. De gemeente heeft de taak om een goede oplossing te vinden voor deze belangrijke locatie voor de gemeenschap. Hoe kunnen we het tijdelijk goed invullen en wat moet er uiteindelijk voor terugkomen? Dat doen we in een proces waarin we in samenwerking met betrokkenen de mogelijkheden onderzoeken. College, gemeenteraad, de gebruikers en verenigingen van De Schelft en alle mensen die het aangaat worden betrokken. Voor de zomer willen we de besluiten nemen die nodig zijn om door te gaan.

Onderzoek

Welke mogelijkheden zijn er?

De mogelijkheden voor de nieuwe voorziening hebben we goed in beeld. Omdat het gebouw voor de brand al toe was aan vervanging, werd daar al goed over nagedacht. De brand heeft ervoor gezorgd dat we dit onderzoek sneller hebben afgerond. Ook hebben we onderzocht of we de gebruikers van de sporthal kunnen helpen door een tijdelijke hal neer te zetten. Dit is inmiddels afgerond.

Gesprekken

Bekijken wat iedereen belangrijk vindt

Voor de brand was er al overleg geweest met de verenigingen over een nieuwe locatie. Ook binnen de gemeenteraad en het college is er veel aandacht geweest voor de belangen rondom De Schelft. Inmiddels hebben we ook over de tijdelijke hal gesprekken gevoerd met de gebruikers. Daarmee hebben we goed in beeld wat iedereen belangrijk vindt, zowel voor de nieuwe als de tijdelijke voorziening.

Aanpak

Bepalen wat we gaan doen

Het oude zwembad heeft de brand overleefd, maar was al aan vervanging toe. Herstellen is kostbaar. Het geld dat de gemeente jaarlijks moest bijleggen voor de oude De Schelft, kunnen we beter gebruiken voor een mooie tijdelijke voorziening. Daarom stelt het college voor het oude zwembad te slopen en een tijdelijke hal te ontwikkelen.

Varianten voor de nieuwe De Schelft zijn dus in beeld gebracht. Het is aan de gemeenteraad om de knoop door te hakken vóór de zomervakantie. Dat doen we aan de hand van de volgende stappen:

Stappen

9 juni 2021 Discussie gemeenteraad
Hele avond over De Schelft in de gemeenteraad, zowel over de tijdelijke hal, het zwembad en de nieuwe De Schelft.

22 juni 2021 Voorstel tijdelijke hal
Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college: het slopen van het zwembad en de begroting voor de tijdelijke hal?

29 juni 2021 Toekomst De Schelft
De gemeenteraad geeft de richting aan voor de nieuwe De Schelft. Dit zal daarna verder worden uitgewerkt.