Herstel dak Pesthuis

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om het dak van ‘t Pesthuis nog eind dit jaar te herstellen. Hierdoor zijn tijdelijke maatregelen niet nodig. De bouwkundige staat van ‘t Pesthuis bleek bij een inspectie beter dan verwacht.

Kosten herstel

Bij de inspectie is nagegaan welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn om de kap te herstellen. De kosten hiervan worden geschat op € 100.000. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het bedrag waarvan eerder was uitgegaan. 

Besluitvorming

Na het zomerreces besluit de gemeenteraad over het herstel van ‘t Pesthuis en over het plan van Stichting De Dierenhoeve en haar partners. Dit plan is tijdens de Ronde Tafelgesprekken van 2 juli gepresenteerd. In en rondom ‘t Pesthuis willen zij komen tot een educatief centrum (kinderboerderij, dagbesteding en kinderopvang). Het plan wordt nog nader uitgewerkt.

Voorbereidingen herstel

Tegelijk met de besluitvorming start de gemeente met de voorbereidingen voor het herstel van de kapconstructie. Hiervoor worden bijvoorbeeld een aanbesteding voorbereid en een vergunning aangevraagd. 

Gemeentelijk monument

‘t Pesthuis staat op het Bavo-terrein in Noordwijkerhout. Op dit terrein komt de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. In 2011 is ‘t Pesthuis aangewezen als gemeentelijk monument door zijn hoge cultuurhistorische waarde. In 2015 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout besloten het pand aan te kopen voor een passende sociaal-maatschappelijke bestemming.