Grond eerst aanbieden aan gemeente: definitieve aanwijzing voorkeursrecht

De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 24 september 2019 besloten om definitief een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal stukken grond in Noordwijk.

In werking en ter inzage

Dit besluit is op woensdag 2 oktober 2019 in werking getreden. Het besluit betreft een bekrachtiging van een voorlopige aanwijzing door het college, bij collegebesluiten van 9 juli en 19 augustus 2019. Het gaat om percelen aan de Achterweg, Herenweg en Duinweg te Noordwijk. De eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond zijn persoonlijk van het besluit van de gemeenteraad op de hoogte gesteld. De gemeente heeft hen op 1 oktober 2019 een aangetekende brief gestuurd. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk. De officiële publicatie is na te lezen op overheid.nl.

Voorkeursrecht 

Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen; slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. 

Meer informatie

Voor eventuele vragen of voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek over het gevestigde voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (071) 36 60 000.