Grond eerst aanbieden aan gemeente. Definitieve aanwijzing voorkeursrecht

De aanwijzing voorkeursrecht op een aantal percelen aan het Vuurtorenplein in Noordwijk aan Zee is definitief. Op woensdag 29 april 2020 werd het in De Staatscourant gepubliceerd.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk heeft op 21 april 2020 besloten om een voorkeursrecht op grond van art. 2 jo en art. 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal percelen aan het Vuurtorenplein te Noordwijk. 

In werking

Dit besluit is op woensdag 29 april 2020 in werking getreden. Op de aangewezen percelen zijn op dit moment winkelpanden gevestigd. De eigenaar van de percelen is persoonlijk van het raadsbesluit op de hoogte gesteld. De gemeente heeft hem een aangetekende brief gestuurd. 

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Noordwijk, voorzien van een kadastrale aanduiding van de aangewezen percelen. Het besluit is ook gepubliceerd op overheid.nl

Voorkeursrecht

Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de eigenaar om de onroerende zaak bij verkoop eerst aan te bieden aan de gemeente.

Meer informatie

Voor eventuele vragen of voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek over het gevestigde voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0)71 36 60 000.   
Wat aan dit besluit vooraf ging. Lees ook: ‘Voorlopig voorkeursrecht percelen Vuurtorenplein’. De gemeente heeft plannen voor het Vuurtorenplein. Lees ook: ‘Herontwikkeling Vuurtorenplein in gemeenteraad’.