Grond eerst aanbieden aan gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus 2019 besloten om, in aanvulling op een eerdere aanwijzing van gronden aan de Achterweg, Herenweg en Duinweg, een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal stukken grond ten oosten van de Achterweg in Noordwijk.

In werking en ter inzage

Dit besluit is op donderdag 22 augustus 2019 in werking getreden. De eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond zijn persoonlijk van het besluit op de hoogte gesteld. De gemeente heeft hen op 21 augustus 2019 een aangetekende brief gestuurd. De relevante documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk of zijn na te lezen op overheid.nl (onder beleid & regelgeving bekendmakingen).

Voorkeursrecht 

Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen; slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. 

Meer informatie

Voor eventuele vragen over het gevestigde voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (071) 36 60 000.