Grond eerst aanbieden aan gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 besloten een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal stukken grond in Noordwijk.

In werking en ter inzage

Dit besluit is op vrijdag 12 juli 2019 in werking getreden. De eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond zijn persoonlijk van het besluit op de hoogte gesteld. De gemeente heeft hen op 16 juli 2019 een aangetekende brief gestuurd. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk of zijn na te lezen op overheid.nl

Voorkeursrecht 

Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen; slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. 

Meer informatie

Voor eventuele vragen over het gevestigde voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (071) 36 60 000.