Groene inhaalslag Noordwijkerhout en De Zilk

Het groen mooier maken in Noordwijkerhout en De Zilk. Met een gericht groen renovatieplan op zak is de gemeente aan het werk gegaan, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief van het college gericht aan NZLokaal.

Zichtlocaties

Op prominente zichtlocaties zijn alle groenvakken die in slechte staat verkeren inmiddels aangepakt, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief van het college gericht aan NZLokaal. De partij stelde schriftelijke over het achterstallig groenonderhoud in Noordwijkerhout en de Zilk. 

In stappen

De groenrenovatie is omvangrijk. Er is in totaal € 600.000,- euro uitgetrokken om een inhaalslag te maken waarvan € 200.000,- voor 2020. De brief schetst mooi welke stappen de gemeente zet. Er wordt volop rekening gehouden met andere werken. Dat zijn er heel wat. Dan komt het aan op plannen en afstemmen. 

Afstemmen

“Door civieltechnische en rioleringswerkzaamheden in samenhang met groenprojecten uit te voeren ontstaat er een integraal project met samenhang in ontwerp en uitvoering. Ook moet er voorkomen worden dat op dezelfde locaties meerdere keren binnen enkele jaren werkzaamheden en investeringen.” De gemeente onderzoekt of het park in Zeeburg eerder aangepakt kan worden omdat dit buiten de scope van de geplande reconstructie van de wijk valt. 

Moet van 2 kanten komen 

De gemeente maakt het openbare groen mooi. Van particulieren wordt verwacht dat ze hun groen ook op orde houden. Het college handhaaft op overhangend groen van particulieren. “Maandag 30 maart 2020 is een inspectieronde in gang gezet door Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daar waar overhangend groen geconstateerd wordt, zal de eigenaar worden aangeschreven. Na één maning, zal het betreffende groen op kosten van de eigenaar gesnoeid worden”, aldus het college in zijn brief. 

Lees ook de brief: ‘Beantwoording schriftelijke vragen NZLokaal over achterstallig onderhoud in Noordwijkerhout en De Zilk’.